Nowe zasady rekrutacji na wydarzenia dla opiekunów KMO

Powrót

Zdarza się, że opiekunowie zapisani na warsztaty w CNK nie zawiadamiają nas o niemożności przyjazdu lub odwołują go w ostatniej chwili. Są też tacy, którzy uczestniczą tylko w części aktywności. Z myślą o edukatorach na liście rezerwowej postanowiliśmy, że od tej pory pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby angażujące się w 100 procentach.

Mamy coraz więcej klubów i zdarza się, że nie starcza miejsca dla wszystkich chętnych na nasze warsztaty. Uważamy, że to nie w porządku wobec edukatorów czekających na miejsce na liście rezerwowej. Dlatego, w pierwszej kolejności zapraszamy do nas tych opiekunów, którzy mają wystarczająco dużo czasu i energii, żeby zaangażować się w organizowane przez nas aktywności w stu procentach. Osoby wyraźnie niezainteresowane zajęciami, uczestniczące tylko w części bądź niepracujące z grupą, przy kolejnych rekrutacjach będą przesuwane na koniec listy rezerwowej. Udział w wydarzeniach KMO w CNK jest przecież całkowicie dobrowolny.

Często zdarza się, że ponosimy koszty niewykorzystanych noclegów i wyżywienia, bo uczestnicy nie zawiadamiają nas na czas, że nie przyjadą. To wielka szkoda, marnuje się miejsce, na które mógłby przyjechać ktoś inny. Uprzejmie prosimy - pamiętajcie, żeby zawiadomić nas wcześniej jeśli nie możecie przyjechać.

Zuzanna Michalska