Co to jest Klub Młodego Odkrywcy?

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, to angażujące zajęcia, to atmosfera! Dzieci i młodzież wspólnie eksperymentują pod okiem Opiekunów. Zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset klubów. Centrum Nauki Kopernik  – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

KMO – co jest tu ważne?

  • Podczas spotkań najważniejsze jest osobiste zaangażowanie.
  • Klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika.
  • Uczestnicy zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie.
  • Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Przedmiotem takich badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece.

Proste zasady klubu

  • Nie trzeba dużo pieniędzy ani nawet specjalnie wyposażanego laboratorium, by robić ciekawe i poważne eksperymenty. Przedmioty otaczające nas, dostępne w kuchni, garażu, na spacerze, czy w ogrodzie, stanowią narzędzia do eksperymentowania.
  • Klub można założyć wszędzie: na wsi i w mieście, w Polsce i zagranicą, w przedszkolu, szkole i całkiem niezależnie od systemu formalnej edukacji.
  • Opiekunem może być nauczyciel, animator kultury, rodzic, a prowadzić każdy – nawet – jak w klubach na Białorusi – starsze dziecko dla młodszych. Opiekunowie KMO to ludzie, którzy są aktywni z natury i nie zadowalają się gotowymi rozwiązaniami. Świadomie pozwalają klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie.
  • Dzięki KMO nauczyciele mogą wychodzić poza ramy podstawy programowej.
  • Zasady działania klubu – MAŁA KARTA KMO
  • Zobacz pierwsze kroki w klubie