Aktualności

Pod tym hasłem 26 i 27 sierpnia w Warszawie odbędzie się konferencja Pokazać – Przekazać 2022 w Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia – obejmującego wykłady, panele, warsztaty, grupy dyskusyjne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami oraz giełdę pomysłów – uczestnicy wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk spróbują odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną na Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych.

Spotkają się nauczyciele, edukatorzy, trenerzy, asystenci kulturowi i językowi, dyrektorzy placówek oświatowych, naukowcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora i organizacji międzynarodowych. Będą dyskutować o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się.

Wykład inauguracyjny wygłosi dr Urszula Markowska-Manista, badaczka w międzynarodowym projekcie Uniwersytetu Harvarda (USA), dotyczącym edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Potem – podczas paneli – uczestnicy przedyskutują, jak projektować i prowadzić zajęcia edukacyjne (np. w szkole, muzeum, domu kultury, świetlicy), by uwzględniały podejście włączające a zarazem zróżnicowane indywidualne potrzeby społeczne i edukacyjne. Albo jak wykorzystać różnorodność, wielokulturowość i międzykulturowość do wzbogacenia środowiska uczenia się, jako potencjał do rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Pierwszy dzień zamknie Seminarium: Koalicje dla Ziemi (wydarzenie towarzyszące programowi edukacyjnemu wystawy „Przyszłość jest dziś” powiązane z jej zwiedzaniem). Uczestnicy podejmą  próbę zrozumienia i doświadczenia przynależności, wspólnoty i różnorodności, które wynikają z naszego miejsca na świecie, wiedzy i gotowości do działania. Porozmawiamy o ratowaniu Ziemi, naszych przekonaniach i gotowości do budowania solidarności, która pozwoli nam skuteczniej dbać o planetę i o nas samych.

Drugi dzień rozpocznie sesja dialogowa wybitnych osobistości: prof. Małgorzaty Żytko – Wydział Pedagogiczny UW, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji z prof. Jackiem Pyżalskim – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pomysłodawcą i kierownikiem ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Oboje, bazując na światowych raportach, przedstawią mapę najważniejszych wyzwań edukacji włączającej, uzupełnioną o konkretne przykłady działań. Potem uczestnicy wezmą udział w warsztatach, by znaleźć nową inspirację do podejmowania działań włączających oraz zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności.

Korzyści dla uczestników konferencji:

  • Poznają sprawdzone i rekomendowane w innych krajach rozwiązania.
  • Wymienią się doświadczeniami i dobrymi praktykami z ostatnich kilku miesięcy nauczania w  wielokulturowych i wielojęzycznych klasach.
  • Zostaną współtwórcami praktycznych rozwiązań dla innych nauczycieli, edukatorów poprzez aktywny udział w panelach i warsztatach prowadzonych przez znanych i cenionych w kraju i zagranicą ekspertów z zakresu edukacji interkulturowej, obywatelskiej, włączającej oraz kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
  • Uzyskają wsparcie w doskonaleniu zawodowym i rozwoju osobistym na najwyższym poziomie.
  • Otrzymają certyfikat udziału w konferencji z zakresu różnorodności i włączania w edukacji.
  • Wzbogacą się o kontakty,  siłę, motywację i mnóstwo inspiracji na nadchodzący rok szkolny!!!

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji powinni się zarejestrować i przesłać wypełniony formularz do 12 sierpnia. Opłata konferencyjna wynosi 246 zł brutto (w tym 23% VAT).

Organizator zapewnia kanapki, gorące i zimne napoje oraz obiady.

Formularz i program konferencji znajduje się na stronie Centrum Nauki Kopernik.

Data dodania: 28.07.2022 Autor: KMO Data wydarzenia: 26.08.2022 Miasto: Warszawa