Aktualności

Rekrutacja uczniów do programu tutorskiego FIRST STEPS IN SCIENCE

Właśnie rozpoczęła sie rekrutacja uczniów szkół średnich do programu tutoringowego realizowanego przez partnera regionalnego SMCEBI - FIRST STEPS IN SCIENCE. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.09.2018 r.

Program tutorski jest kontynuacją działań, podjętych w wyniku realizacji  projektu “Od Algorytmu do Zawodowca” finansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Celem głównym programu jest indywidualny rozwój zainteresowań uczniów  pod opieką nauczyciela akademickiego, a także rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Pilotażowa edycja programu trwała od XII 2017 do VI 2018 r.

Aktualnie realizowany jest projekt „First Steps in Science”, który obejmuje:

1. Opiekę tutorską pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Fizyki, którego tematyka badawcza jest możliwie zbieżna z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia,

2. Realizację projektu naukowego pod opieką tutora,

3.  Udział w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu podczas których uczniowie będą wspólnie z prowadzącym rozwiązywać problem naukowy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki. Warsztaty będą odbywać się w soboty w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych Instytutu i trwać około 3 godzin zegarowych.

4.  Udział w comiesięcznych dedykowanych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym prowadzonych przez profesorów tytularnych zatrudnionych w Instytucie Fizyki,

5. Możliwość udziału w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki prowadzonych dla studentów I roku studiów, w tym m.in. „Elementy matematyki wyższej”, „Podstawy fizyki: mechanika”, „Wstęp do programowania”.

6. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają indeksy studenta Uniwersytetu Śląskiego, tym samym, stając się członkami społeczności akademickiej uczelni.

7. Udział w jednodniowej wycieczce naukowej do Ostrawy, podczas której uczniowie odwiedzą nowoczesne Planetarium oraz Centrum Nauki i Techniki w Vitkovicach.

8. Każdy z uczniów zakwalifikowanych do programu otrzyma do swojej dyspozycji notebook, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu badawczego, a także podczas zajęć warsztatowych.

Wsparcie dla uczniów jest nieodpłatne.  Działania w ramach programu finansowane są ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych.

Data dodania: 13.09.2018 Autor: SMCEBI