Scenariusze

Scenariusze doświadczeń dostępne są na licencji Creative Commons Unznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Nauki Kopernik. Utwory powstały w ramach Programu Klub Młodego Odkrywcy, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych praw oraz o programie Klub Młodego Odkrywcy. Treść licencji dostępna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z wydanym przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe podręcznikiem “Klubu Młodego Odkrywcy, tom II”. Zawiera on propozycje 232 otwartych i aktywizujących scenariuszy z pola fizyki, astronomii, chemii, biologii, geografii, geologii i ekologii

DATA DODANIA

TYTUŁ

Zasysanie wydmuchem

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Zassanie piłeczki pingpongowej za pomocą plastikowej tuby oraz strugi powietrza wylatującego z dmuchawy

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: prawo Bernoulliego, różnica ciśnień, rozpylacz

Zablokować powietrze

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Za pomocą lejka należy wlać wodę do butelki.

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: ciśnienie, napięcie powierzchniowe, objętość, powietrze

Wzmocnij dźwięk

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Jak można usłyszeć słabo słyszane dźwięki?

DZIEDZINA: Akustyka, Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: dźwięk, rozchodzenie się dźwięku, stetoskop

Tarcie statyczne a dynamiczne

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Dlaczego trudno pchnąć stojącą w miejscu szafę? Dlaczego kiedy szafa już ruszy z miejsca można pchać ją z mniejszą siłą? Celem doświadczenia jest zapoznanie klubowiczów z różnicą pomiędzy tarciem statycznym a dynamicznym.

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: siła tarcia, tarcie dynamiczne, tarcie statyczne

Zatrzymane w ruchu

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Obserwacja poruszających się obiektów, oświetlanych światłem ze stroboskopu. Znalezienie zależności wyglądu obserwowanego obiektu od częstotliwości błysków stroboskopu.

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: stroboskop, światło

Słomkowy dziurkacz

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Uczestnicy próbują za pomocą miękkiej słomki (o dużej średnicy, bez kolanka) wywiercić dziurę w twardym surowym ziemniaku.

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: ciśnienie powietrza, wytrzymałość materiałów

Glutek, czyli sieciowanie polimerów

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Celem doświadczenia jest przygotowanie rozciągliwego materiału plastycznego w wyniku sieciowania polimeru, którym jest alkohol poliwinylowy. Celem eksperymentu jest również zapoznanie klubowiczów z samym zjawiskiem sieciowania oraz zmianą właściwości usieciowanych materiałów. Przygotowana plastyczna masy, która jest efektem końcowym zadania rozwija dodatkowo kreatywność oraz zdolności manualne.

DZIEDZINA: Chemia, Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: glutek, masa plastyczna, sieciowanie polimeru

Trójwymiarowe farby

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Celem doświadczenia jest wykorzystanie masy solnej (właściwości skrobi) do przygotowania materiału plastycznego służącego do tworzenia rysunków trójwymiarowych. Zadanie to rozwija kreatywność oraz zdolności manualne. W jaki sposób stworzyć wyjątkowe rysunki z efektem 3D?

DZIEDZINA: Chemia, Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: efekt trójwymiarowy, farby strukturalne, masa solna

Światło odblaskowe, czyli retroreflektor lustrzany

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Jak ustawić płaskie lustra, aby uzyskać retroreflektor, czyli system odbijający światło bezpośrednio do nadawcy, niezależnie od kierunku, z którego pada światło.

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: odbicie lustrzane, retroreflektor, Światło odblaskowe

Lepki piasek, czyli piasek kinetyczny

data dodania: 19.06.2018 OPRACOWANIE: kmo

Celem doświadczenia jest przygotowanie piasku kinetycznego, czyli miękkiego piasku, który nie jest sypki. Doświadczenie ma na celu zapoznać klubowiczów z pojęciem lepkości i zjawiskiem wykorzystania polimerów jako lepiszcza, czyli spoiwa. Wytworzony piasek kinetyczny jest materiałem plastycznym rozwijającym kreatywność i zdolności manualne.

DZIEDZINA: Fizyka SŁOWA KLUCZOWE: lepkość, piasek kinetyczny, polimery

WYSZUKAJ W SCENARIUSZACH

Zawiera:

ZNAJDŹ SCENARIUSZE