Aktualności

Konkurs dla partnerów regionalnych sieci programu KMO na najlepsze działania wzmacniające i rozwijające społeczność KMO w Polsce.

Sieć KMO to kilkanaście instytucji, które mają za zadanie rozwijać i wspierać społeczność KMO – Opiekunów, klubowiczów i rodziców. Dzięki temu, KMO ma swoje miejsca w całej Polsce. To placówki o różnej specjalizacji, wielkości i zasięgu, zwani Partnerami regionalnymi sieci programu KMO. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która od początku wspiera program KMO, oraz Centrum Nauki Kopernik ogłaszają konkurs dla Partnerów regionalnych wymienionych na stronie programu.

Cele konkursu:

 • identyfikowanie i pozyskiwanie nowych opiekunów w otoczeniu partnera;
 • promowanie idei i programu KMO w regionach;
 • włączanie nowych opiekunów do społeczności opiekunów w regionie i w sieci ogólnopolskiej;
 • wspieranie rozwoju kompetencji opiekunów do pracy w programie – spotkania, szkolenia, wymiana wiedzy i doświadczeń, sieciowanie, współpraca w realizacji wspólnych działań, zwiększanie aktywności KMO w regionach.

Harmonogram konkursu: 

 • 4.10.2023 – ogłoszenie konkursu;
 • 6.11.2023 – zakończenie przyjmowania wniosków;
 • 13.11.2023 – obrady komisji konkursowej;
 • 24.11.2023 – ogłoszenie zwycięzców na XII Forum KMO;
 • 16.05.2023 – termin zakończenia projektów;
 • 31.05.2023 – termin przesłania sprawozdania końcowego.

Partner startujący w konkursie powinien:

 • należeć do sieci partnerów regionalnych KMO;
 • przedstawić szczegółowe cele projektu, na który ubiega się o dofinansowanie przy czym głównym celem powinno być pozyskanie nowych opiekunów bądź rozwój kompetencji opiekunów już działających;
 • przedstawić korzyści dla uczniów / klubowiczów ze swojego regionu;
 • wykazać wkład finansowy bądź pozafinansowy swojej instytucji w realizację projektu, który powinien stanowić przynajmniej 20% całej kwoty dofinansowania;
 • przedstawić mierniki sukcesu projektu.

Odbiorcy:

 • odbiorcą bezpośrednim konkursu są partnerzy regionalni;
 • odbiorcą pośrednim są Opiekunowie i klubowicze programu KMO.

Organizatorzy przewidują przyznanie 4 nagród w wysokości 7.500 zł. lub 5 nagród w wysokości 6000 zł. Pula środków w konkursie wynosi 30.000 zł.

Załączniki:

 • regulamin konkursu zamieszczono w niniejszym poście;
 • formularz zgłoszenia przesłano mailem do wszystkich partnerów regionalnych sieci KMO;
 • wzór kosztorysu / sprawozdania końcowego przesłano mailem do wszystkich partnerów regionalnych sieci KMO;
 • wzór sprawozdania końcowego przesłano mailem do wszystkich partnerów regionalnych sieci KMO.

Na zgłoszenia przygotowane w załączonym formularzu czekamy do 6.11.2023. Do przystąpienia do konkursu niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zapisane w formularzu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy, czekamy na zgłoszenia i trzymamy kciuki, a w razie pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego: zuzanna.michalska@kopernik.org.pl

Zuzanna Michalska

Regulamin konkursu pod nazwą ‚Regiony w programie KMO. Opiekunowie i kluby w społecznościach lokalnych’.

Data dodania: 04.10.2023 Autor: KMO Data wydarzenia: 06.11.2023 Miasto: