Aktualności

Badacze KMO to coroczne działanie, w ramach którego kluby opracowują i realizują projekty badawcze w zaproponowanym przez Centrum Nauki Kopernik obszarze tematycznym. Klubowicze i klubowiczki eksplorują kolejne zjawiska oraz rozwijają kompetencje badawcze i społeczne. W tegorocznej edycji 20 klubów z województwa mazowieckiego pracowało nad tematem korozji. 24 kwietnia – w Dniu Świadomości Korozyjnej – spotkaliśmy się z klubami na podsumowaniu ich działań badawczych w Centrum Nauki Kopernik.

Głównym elementem wydarzenia była sesja plakatowa. Reprezentacje klubów zaprezentowały plakaty naukowe opisujące jeden z przeprowadzonych przez klub projektów badawczych i opowiedziały o swoich badaniach. Ich wystąpieniom przysłuchiwali się inni klubowicze i klubowiczki, opiekunki klubów, pracownicy Centrum Nauki Kopernik m.in. Anna Dziama (pełnomocnik dyrektora naczelnego ds. jakości i rozwoju działań edukacyjnych) i Zuzanna Michalska (koordynatorka zespołu KMO), Mirosław Czyżewski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dr Magdalena Osial z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Zaprosiliśmy kluby do poszukiwania w plakatach naukowych i wystąpieniach kolegów i koleżanek inspiracji do wykorzystania w swoich działaniach. Wśród inspiracji zebranych przez kluby były tematy projektów, pomysły na przygotowanie plakatu naukowego – kluby doceniły np. kody QR prowadzące do szerszej dokumentacji projektu, czy sposób poprowadzenia wystąpienia.

Zapraszamy do galerii plakatów naukowych.

Równolegle do sesji plakatowej uczestnicy i uczestniczki wydarzenia mieli okazję do spotkań i rozmów wokół tematu korozji i uczniowskich projektów badawczych.

Swoje stanowiska przygotowali Polskie Stowarzyszenie Korozyjne oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tutaj klubowicze mogli poznać specjalistów zajmującymi się ochroną różnych powierzchni przed korozją i przekonać się, że temat projektu ma odniesienie do rzeczywistych problemów.

Uczniowie XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie, laureaci konkursu EUCYS, opowiedzieli o własnych badaniach i drodze, która do nich doprowadziła. Klubowicze i klubowiczki mogli także poeksperymentować razem z przedstawicielkami laboratorium chemicznego w Koperniku.

Podsumowaniem sesji plakatowej i działań Badaczy KMO było pełne inspiracji do dalszych naukowych przygód wystąpienie dr Magdaleny Osial. Prelegentka opowiedziała zarówno o warsztacie pracy naukowca oraz przedstawiła przykłady angażowania uczniów i uczennic w badania naukowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia. Autorem zdjęć jest Waldemar Kompała.

SJ

Data dodania: 28.04.2023 Autor: KMO