Aktualności

Na tych warsztatach nie pokażemy serii pomysłów, a skupimy się na metodzie badań na przykładzie jednego doświadczenia. Zobaczycie, że nie będziecie mogli się od niego oderwać! Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozwijać zarówno swój warsztat pracy badawczej, jak i prowadzenia uczniów przez samodzielne wykonywanie eksperymentów.

W pierwszej części spotkania uczestnicy przeprowadzą doświadczenie według przygotowanej przez nas instrukcji. W drugiej części otrzymają od nas problem do rozwiązania i sami zaplanują badanie i dobiorą materiały niezbędne do jego realizacji. W ostatniej części warsztatów zaprojektują i przeprowadzą cały proces badawczy. Pracując w niewielkich grupach, sprawdzą, jak w oparciu o wykonywany samodzielnie eksperyment krok po kroku dochodzić do wiedzy, nie poprzestając na „efekcie wow!”.

Podczas warsztatów uczestnicy:

  • zaplanują i przeprowadzą eksperyment oraz przeanalizują jego wyniki zgodnie z założeniami metody badawczej,
  • poznają kolejne etapy metody uczenia się przez dociekanie naukowe, zidentyfikują ich najważniejsze elementy i przyjrzą się różnym rolom, jakie powinien pełnić edukator w poszczególnych fazach procesu,
  • dowiedzą się, jak tworzyć środowisko, w którym uczący się samodzielnie stawiają pytania i hipotezy, projektują eksperymenty i na ich podstawie dochodzą do wiedzy.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum Nauki Kopernik 2 marca 2024 r. w godzinach 9.30-15.30.

W dniu warsztatów zapewniamy uczestnikom poczęstunek. Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu pokrywane są przez uczestników warsztatów we własnym zakresie.

Zapisy na warsztaty

Zasady zapisów:

  • Pierwszeństwo udziału mają opiekunowie i opiekunki KMO z województwa mazowieckiego. Zgłoszenia przez cały czas rekrutacji mogą przysyłać opiekunowie z różnych regionów, jednak do 20 lutego przyjmujemy na listę uczestników tylko osoby z województwa mazowieckiego. Po 20 lutego – w miarę dostępności miejsc – przyjmiemy osoby z innych części Polski.
  • Zapisy prowadzimy do wyczerpania wolnych miejsc, nie później jednak niż do 28 lutego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Skontaktujemy się ze wszystkimi osobami, które prześlą formularz zgłoszeniowy, w ciągu 3 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia.

Lista uczestników została zapełniona. Prowadzimy zapisy na listę rezerwową: formularz zgłoszeniowy


Warsztaty są organizowane przez Centrum Nauki Kopernik jako koordynatora regionalnego na Mazowszu. Jeśli macie pytania, prosimy o kontakt e-mailowy sylwia.jedra@kopernik.org.pl

Data dodania: 09.02.2024 Autor: KMO Data wydarzenia: 02.03.2024 Miasto: Warszawa