Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku oraz Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do czwartej edycji.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja matematyki, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką,
  • zainteresowanie uczniów metodą badawczą i samodzielnym odkrywaniem praw rządzących światem,
  • pokazanie matematyki od strony twórczej, poszukującej, nie tylko oczekującej na bierne jej przyswojenie przez uczniów.

Konkurs w tym roku ma charakter międzynarodowy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu zawierający m. in. kryteria oceniania prac znajdują się pod linkiem

https://matematyka.uwb.edu.pl/centrum-kreatywnego-uczenia-sie-matematyki/konkursy2/konkurs-na-eksperyment-matematyczny

Eksperyment matematyczny_ogłoszenie2024 Mathematical experiment announcement 2024

Mathematical experiment announcement 2024

Anna Rybak

Data dodania: 20.02.2024 Autor: KMO