Silesian Joint Centre of Education and Interdisciplinary Studies

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI) w Chorzowie rozpoczęło swą działalność w październiku 2012 roku, dzięki realizacji projektu w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem powstania ŚMCEBI było m.in. zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi i podniesienie jakości kształcenia w najważniejszych dziedzinach z punktu widzenia rozwoju gospodarki. W tej instytucji kreatywne myślenie studentów jest priorytetem. Centrum buduje ofertę wszechstronnej, międzyuniwersyteckiej edukacji w obszarach informatyki, chemii, nauk fizycznych i nauk o materiałach. Wpływa na rozwój kapitału ludzkiego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Strona WWW