3. KMO w Centrum: Naukobus

Powrót

Ostatnie spotkanie aktywnych opiekunów KMO dotyczyło umiejętności organizowania wydarzeń edukacyjnych na przykładzie naukobusa.

Tradycyjnie, tuż przed konferencją PP, odbyło się 3. KMO w Centrum. W ramach współpracy między programami CNK i rozwoju sieci wymiany doświadczeń opiekunów KMO, do 15 szkół, w których działają kluby Młodego Odkrywcy, pojedzie naukobus. Zależy nam, żeby nasza wystawa stała się impulsem do zorganizowania imprezy, w której uczniowie całej szkoły nauczą się czegoś nowego. Nauczyciele będą mogli poćwiczyć swoje kompetencje organizacyjne i dydaktyczne, a także okazję, żeby zaprosić do współpracy koleżanki i kolegów z sąsiadujących szkół.

Uczestnicy spotkania poznawali wystawę objazdową Kopernika i zastanawiali się jak najlepiej i najefektywniej wykorzystać jej obecność w szkole. Nie chodzi przecież o to, żeby obejrzeć najlepsze nawet przedstawienie, ale żeby świadomie, osobiście i wspólnie doświadczać, poznawać naukę. Jak to w KMO.

Warsztat przygotowali pracownicy Pracowni Edukacji - specjalistka ds merytorycznych i komunikacji z opiekunami w KMO, Zosia Magier oraz koordynator projektu Naukobus w Edu, Michał Rączka-Dudek. Poprowadziły go trenerki od początku pracujące z KMO, Ala Olesiejuk i Kasia Andriejczuk.

Następne KMO w Centrum na przełomie marca i kwietnia. Zapraszamy :)

Zuzanna Michalska

Fot.: Katarzyna Andriejczuk