Projekt Badacze KMO

Oko w oko z rozwielitką

Zrealizujcie w swoim klubie projekt „Oko w oko z rozwielitką” i poznajcie lepiej edukacyjne projekty badawcze. Pokażcie klubowiczom i klubowiczkom elementy pracy badacza i zainspirujcie do naukowego poznawania otaczającego świata.

Rozwielitki to małe, widoczne gołym okiem skorupiaki o niemalże przezroczystych pancerzach. W naturze żyją w stawach czy kałużach, żywią się glonami i zawiesiną organiczną odfiltrowywanymi z wody. Stanowią interesujący obiekt badawczy, który można z powodzeniem hodować w warunkach domowych.

Badanie żywotności, rozmnażania czy zachowania rozwielitek będzie z pewnością ciekawym i wciągającym działaniem dla klubowiczów. Codzienny kontakt z tymi stworzeniami pozwoli zaobserwować i docenić różnorodność organizmów żywych, nawet tak niepozornych jak rozwielitki.

W trakcie projektu klubowicze przejdą przez kolejne etapy metody badawczej: będą prowadzili obserwacje, zadawali pytania, stawiali hipotezy, projektowali i prowadzili doświadczenia, zbierali i analizowali dane, będą mieli okazję do prezentowania i omawiania wyników z rówieśnikami. Dzięki temu rozwiną kompetencje badawcze i społeczne.

Projekt jest również propozycją na działanie KMO w edukacji zdalnej lub hybrydowej. Zachęca klubowiczów do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych, ale także komunikacji i współdziałania z kolegami i koleżankami.

O projekcie

W ramach projektu 15 klubów przeprowadzi projekt badawczy „Oko w oko z rozwielitką”, przygotowany przez zespół KMO z uwzględnieniem warunków edukacji zdalnej. Opiekunowie będą wspierani przez eksperta poprzez spotkania grupowe oraz konsultacje indywidualne.

Projekt będzie realizowany w okresie luty – czerwiec 2021 r.

Ramowy harmonogram projektu

  • Luty / marzec

19 lutego, g. 17 – 18.30 – 1. spotkanie dla Opiekunów uczestniczących w projekcie

Zapoznanie Klubów z projektem, przekazanie materiałów przez CNK

Zbieranie informacji, sformułowanie pytań badawczych i hipotezy w Klubach

  • Marzec / kwiecień

Projektowanie i rozpoczęcie badań w Klubach

  • Kwiecień / maj

Realizacja badań i obserwacje prowadzone przez Kluby

  • Maj / czerwiec

Analiza wyników i sformułowanie wniosków przez Kluby, ich prezentacja i dyskusja na spotkaniu finałowym

Ewaluacja Projektu z Opiekunami

 

Do udziału w projekcie zapraszamy Kluby:

  • których członkami są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,
  • działające w województwie mazowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem Klubów zlokalizowanych poza Warszawą,
  • prowadzące działania w roku szkolnym 2020-2021,
  • prowadzone przez opiekunów mających niewielkie lub średnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Materiały do realizacji projektu

Kluby uczestniczące w projekcie otrzymają materiały do jego realizacji o wartości do 600 zł.

Wsparcie eksperta

Na każdym etapie projektu kluby otrzymają wsparcie eksperta dotyczące tematu projektu oraz poszczególnych elementów metody badawczej.

Wsparcie eksperta obejmie:

– spotkania grupowe dla Opiekunów KMO odbywające się raz w miesiącu. Na prezentację wyników w ostatniej fazie projektu zaprosimy także chętnych klubowiczów.

– konsultacje indywidualne dla Opiekunów i klubów według potrzeb.

Wszystkie działania wspierające odbędą się w formie online.

Nabór klubów do projektu

Opiekunów chętnych do realizacji projektu ze swoim klubem prosimy o jak najszybsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres kmo@kopernik.org.pl. Zgłoszenia przyjmujemy i rozpatrujemy do wyczerpania wolnych miejsc, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie. Informacje o zakwalifikowaniu się do projektu prześlemy bezpośrednio do Opiekunów.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

 

Zdjęcie w tle: Dieter Ebert, CC BY 4.0

Projekt jest organizowany przez Centrum Nauki Kopernik jako koordynatora regionalnego klubów z woj. mazowieckiego i współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Partnerem projektu Badacze KMO 2021 jest firma Delta Optical.