II KMO w Centrum (14-15 kwietnia 2018)

Powrót

W dniach 13-15 kwietnia 2018, jak co roku w Centrum Nauki Kopernik odbędą się ODKRYCIA - Festiwal Młodych Badaczy. Jest to wyjątkowe wydarzenie łączące w sobie finały dwóch konkursów:

  • EUCYS  - konkurs uczniowskich projektów badawczych organizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
  • Fizyczne Ścieżki - konkurs uczniowski Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutu Fizyki Polska Akademii Nauk

Więcej o festiwalu można dowiedzieć się na stronie: www.odkrycia.fundusz.org

W tym roku w ramach II KMO w Centrum zapraszamy 20 opiekunów, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w Festiwalu. Uczestników zapraszamy także na warsztat o pracy z przekonaniami i krytycznym myśleniu. Zastanowimysię na nim, jak wyszukiwać pożądane informacje, interpretować je i selekcjonować, jak określać związki przyczynowo-skutkowe i dane, które zostały uogólnione lub pominięte w przekazie. Określimy również, jak wychwytywać manipulację w tekstach i relacjach.  

Informacje organizacyjne:

Termin: 14.04 (g. 9:00) - 15.04 (g.14:00), Festiwal rozpoczyna się już w piątek, chętnych zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu dzień przed KMO w Centrum.

Uczestnicy: w pierwszej kolejności zapraszamy nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych pracujących z uczniami od 7 klasy szkoły podstawowej. 

Zakwaterowanie: uczestnikom zamieszkującym poza administracyjnymi granicami Warszawy, zapewniamy do dwóch noclegów podczas wydarzenia. 

Rejestracja: Formularz rejestracyjny będzie aktywny od 15 marca (g. 18:00) do 22 marca (g.10:00). Ze wszystkimi zgłoszonymi skontaktujemy się mailowo w ostatnim tygodniu marca. 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu kmo@kopernik.org.pl 

 

Dokumenty do pobrania