Aktualności

Po spotkaniu Opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy z regionu Podlasia

31 stycznia 2020 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się spotkanie Opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy z województwa podlaskiego.

31 stycznia 2020 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się spotkanie Opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy z województwa podlaskiego. Uczestniczyło w nim 20 osób.

Uniwersytet w Białymstoku od 2018 roku jest parterem regionalnym Centrum Nauki Kopernik w programie Klub Młodego Odkrywcy i – jako partner regionalny – sprawuje pieczę nad Opiekunami i sympatykami programu KMO z naszego województwa.

Głównym celem spotkania było dyskusja na temat rozwijania współpracy opiekunów KMO z partnerem regionalnym oraz zaplanowanie wspólnych działań.

Podczas spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami dotyczącymi pisania projektów badawczych, ubiegania się o dofinasowanie działalności klubów. Wygenerowaliśmy nowe pomysły na wzbogacenie warsztatu pracy z Klubowiczami oraz powzięliśmy szereg postanowień, których realizacja pozwoli bardziej upowszechnić ideę KMO i zainspirować otoczenie do stosowania metody badawczej w zdobywaniu wiedzy. Wspólnie ustaliliśmy termin następnego spotkania.

Data dodania: 04.02.2020 Autor: Uniwersytet w Białymstoku