Aktulaności

Wielkopolska i KMO

18 września 2018 r. w murach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu licznie zgromadzeni dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu Południowej Wielkopolski wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w konferencji edukacyjno-naukowej pt. „Uczenie przez konstruowanie – szansą dla młodych talentów”. Wydarzenie zorganizowało Centrum Nauki Kopernik z Warszawy wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Konferencję objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a uroczystego otwarcia konferencji dokonała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która zwróciła szczególną uwagę na rolę idei konstruowania w obecnej rzeczywistości.

– Uczenie się przez tworzenie i konstruowanie znajduje zastosowanie nie tylko w nauce matematyki czy fizyki. Można uczyć historii, stawiając uczniów przed wyborami, jakie mieli przed sobą historyczni bohaterowie. To też jest konstruowanie – obmyślanie strategii, planowanie, łączenie faktów w ciągi zdarzeń. O warunkach ukształtowania terenu, siatkach geograficznych i kartograficznych można się uczyć, planując optymalne usytuowanie miast, samodzielnie tworząc przy tym makiety, mapy, czy globusy – mówiła Marzena Wodzińska.

Centrum Nauki Kopernik od dawna propaguje ideę uczenia się przez doświadczanie i wspiera edukatorów w ich pracy. Projekty takie jak Modułowe Pracownie Przyrodnicze, Konstruktorzy Marzeń czy program Klub Młodego Odkrywcy to tylko wybrane obszary, które dziś zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji. W organizację wydarzenia zaangażowała się także firma Pratt& Whitney w Kaliszu. W czasie czterech seminariów tematycznych uczestnicy mogli samodzielnie eksperymentować.

 

Marzena Wodzińska zwróciła również uwagę na konieczność wychodzenia poza standardy i schematy nauczania, zachęcając nauczycieli – pasjonatów do angażowania się chociażby w takie programy jak Kluby Młodego Odkrywcy – Chcemy, aby najmłodsi obywatele ziemi wielkopolskiej już od pierwszych kroków stawianych w szkole mogli uczyć się w taki sposób, aby w przyszłości nie tylko dokonywać wyboru ścieżki edukacyjnej, zgodnej ze swoimi naturalnymi predyspozycjami i talentami, ale także rozwijać kompetencje przyszłości, tak ważne dla prawidłowego rozwoju gospodarczego regionu.

Konferencja była pierwszym krokiem do zbudowania szerszej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Chęć współpracy jest obustronna, zatem w niedalekiej przyszłości z pewnością pojawią się kolejne ciekawe i wartościowe inicjatywy, z których będą mogły skorzystać nie tylko szkoły, ale także całe środowiska lokalne.
___
Tekst ukazał się na https://www.calisia.pl/articles/uczenie-sie-przez-konstruowanie-szansa-dla-mlodych-talentow-konferencja-na-wp-a-uam

 

wszystkie zdjęcia autorstwa Agnieszki Szukalskiej-Machowczyk

Data dodania: 21.09.2018 Autor: kmo