Aktualności

Czy doskonalenie zawodowe nauczycieli może pomagać w rozwiązywaniu codziennych, szkolnych problemów?

CNK i program KMO współpracują z wieloma organizacjami zaangażowanymi we wspieranie nauczycieli w ich pracy. Jedną z nich jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, lider mądrych programów, projektów i szkoleń. Jakie warsztaty proponuje w nowym roku?

Nauczycielom, korzystającym ze szkoleń w procesie doskonalenia zawodowego, zależy na praktycznym wykorzystywaniu zdobywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności. Chcą uczyć się na autentycznych i realnych przykładach oraz wyciągać wnioski z własnych doświadczeń w atmosferze zaufania i otwartości. Jeśli dyrektor Twojej szkoły planuje w przyszłym roku szkolenia dla całej rady pedagogicznej, to zapoznaj się z ofertą szkoleń Centrum Edukacji Obywatelskiej. CEO pomaga szkołom wprowadzać ocenianie kształtujące oraz budować relacje nauczyciel-uczeń czy nauczyciel-rodzic. CEO wspiera także tworzenie zespołów koleżeńskich wśród nauczycieli. Poznaj ofertę szkoleń dopasowanych do potrzeb Twojej szkoły:

https://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/oferta

Zapraszamy również na blog.ceo.org.pl . Eksperci CEO piszą w nim dużo o edukacji dzieląc się pomysłami i inspiracjami, jak uczyć lepiej.

Data dodania: 05.12.2018 Autor: Administrator