Aktualności

Zmiana regulaminu strony internetowej KMO

W maju ulega zmianie regulamin strony internetowej KMO, związany z dostosowaniem się do nowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i zaakceptowanie nowego regulaminu.

W maju 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (znane wszystkim jako RODO). W związku z tym, zmuszeni jesteśmy uaktualnić zapisy regulaminu strony KMO dotyczące przetwarzania Państwa danych. Nie wpłynie to w żaden sposób na funkcjonowanie portalu.

Co się zmienia w regulaminie?

Do regulaminu został wprowadzony zapis następującej treści „Dane mogą być udostępniane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, USA) oraz przedstawicielstwu w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa).”

Z czego wynika konieczność zmiany?

Zobowiązują nas to tego zapisy RODO oraz postanowienia umowy dotacyjnej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Dlaczego udostępniamy dane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?

PAFW jest partnerem strategicznym programu KMO i współfinansuje dużą część działań KMO (np. szkolenia). Jako nasz grantodawca, posiada prawo m.in. do weryfikacji uczestnictwa Opiekunów w finansowanych przez siebie wydarzeniach – co wymaga dostępu do listy uczestników. Dodatkowo, KMO jest jednym z największych projektów, w które angażuje się PAFW i zależy nam na tym, żeby mogli kontaktować się z Wami, wysyłać zaproszenia na wydarzenia lub móc osobiście pogratulować Wam sukcesów w pracy z Klubami.

Czy moje dane będą przekazywane do innych instytucji?

Cel wykorzystywania Państwa danych osobowych nie ulegnie zmianie. Nadal będziemy korzystać z nich tylko w kwestiach związanych z KMO.

Co zrobić żeby zaakceptować nowy regulamin?

W maju, po zalogowaniu się na konto Opiekuna na stronie www.kmo.org.pl, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o akceptację nowego regulaminu.

Do kiedy należy zaakceptować regulamin?

Jesteśmy zobowiązani uzyskać potwierdzenie akceptacji regulaminu do 1 czerwca 2019 roku – po tym terminie, konta osób które nie wyrażą zgody na nowy regulamin zostaną usunięte z serwisu.

A jeśli nie zgadzam się na nowy regulamin?

W takim przypadku należy usunąć swoje konto z serwisu.

Pełną treść nowego regulaminu znajdą Państwo tutaj:  regulamin portalu KMO 2019

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytanie prosimy o kontakt pod adresem kmo@kopernik.org.pl

Data dodania: 23.04.2019 Autor: KMO