Aktualności

Szkolimy trenerów KMO

Szkolenie trenerów partnerów regionalnych programu KMO trwało 3 dni, objęło 18 osób i było niezwykle intensywne. Uczestnicy uczyli się równolegle: rozumienia idei KMO, scenariusza warsztatów "Jak prowadzić klub" oraz metod prowadzenia szkoleń dla dorosłych.

Bez przesady można napisać, że minęłyśmy kolejny kamień milowy w rozwijaniu sieci KMO i umacnianiu jakości programu. Zespół trenerów KMO prowadzony przez Zofię Magier przez kilka miesięcy przygotowywał program szkolenia, w czasie którego uczestnicy uczyli się prowadzić warsztaty „Jak prowadzić klub”. Od teraz trenerzy zgłoszeni przez partnerów regionalnych będą samodzielnie szkolić w swoich regionach. W tym roku jeszcze przy pomocy i wsparciu trenerów Pracowni Edukacji.

Ważnym punktem programu spotkania było zaprezentowanie odświeżonego scenariusza szkolenia dla nowych Opiekunów. Przy udoskonalaniu, trenerzy uwzględnili ewaluacje przeprowadzane po każdych warsztatach w zeszłym i w tym roku.

Przez trzy dni:

  • przećwiczyliśmy z uczestnikami spójny scenariusz warsztatów „Jak prowadzić klub”, dopasowany do potrzeb nauczycieli i zgodny z ideą KMO,
  • zapoczątkowaliśmy sieć współpracy trenerów edukacyjnych KMO, którą mamy nadzieję wzmacniać i rozwijać w kolejnych latach,
  • połączyliśmy trenerów partnerów regionalnych z trenerkami Fundacji Szkoły z klasą,
  • rozpoczęliśmy przekazywanie kompetencji trenerskich i rozumienia idei KMO aktywnym nauczycielom i nauczycielkom z otoczenia partnerów regionalnych.

Zuzanna Michalska

Data dodania: 26.03.2019 Autor: KMO