Aktualności

Zespoły współpracy międzyregionalnej KMO

Ruszyły spotkania zespołów roboczych partnerów regionalnych - nowość w społeczności uczącej się programu KMO. Zespoły złożone z przedstawicieli trzech partnerów regionalnych, trenerów KMO i kandydatów na trenerów KMO, aktywnych Opiekunów klubów oraz pracowniczek KMO w CNK, mają na celu wymianę doświadczeń i inspiracji, a także wspólną pracę nad działaniami dla Opiekunów i klubów KMO oraz całej społeczności w regionach.

Powstało pięć zespołów współpracy międzyregionalnej:

Zespół nr 1 to Wielkopolska i Lubelszczyzna (1 spotkanie 24.08)

Zespół nr 2 to Podkarpacie, Kujawsko-Pomorskie i Podlasie (1 spotkanie 31.08)

Zespół nr 3 to Łódź, Warmińsko-Mazurskie, Dolny Śląsk i Mazowsze (1 spotkanie 30.08)

Zespół nr 4 to Śląsk, Pomorze i Małopolska (1 spotkanie we wrześniu)

Zespół nr 5 to FSZK i CNK współdziałające na rzecz rozwoju KMO zagranicą (spotkania co 2 tygodnie).

W czasie spotkań zespołów rozmawiamy o działaniach podejmowanych przez kluby w regionach, przez partnerów dla regionów oraz przez CNK dla partnerów i dla klubów. Powstają również pomysły na projekty międzyregionalne oraz wymiana doświadczeń i inspiracji.

Zuzanna Michalska  

Data dodania: 25.08.2021 Autor: Administrator Data wydarzenia: 24.08.2021 Miasto: online