LUBELSZCZYZNA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie została powołana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku. Aktualnie na uczelni studiuje ponad 3 tys. osób na następujących kierunkach: Budownictwo, Elektrotechnika, Filologia polska, Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Rolnictwo oraz Stosunki międzynarodowe. PWSZ w Chełmie systematycznie wzbogaca swoją ofertę o studia podyplomowe. Działalność szkoły finansowana jest ze środków własnych oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia aktywnie korzysta też ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Dzięki niemu powstały już Centrum Studiów Inżynierskich, Akademicki Port Lotniczy PWSZ, Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej oraz akademik.

Strona WWW