Scenariusze

Ile zapamiętasz?

Autor:

-

Słowa kluczowe:

pamięć krótkotrwała, uczenie się, zapamiętywanie

Cel doświadczenia:

Myślisz, że jesteś dobry w zapamiętywanie? Czy wszystko zapamiętujesz tak samo? Które elementy lepiej? Da się to wyćwiczyć? Sprawdzisz to i porównasz swoje wyniki na tle innych w tym doświadczeniu!

Spis materiałów:

 1. kartki
 2. długopisy

Etapy realizacji:

Doświadczenie należy wykonywać w parach.

 1. Przygotuj sobie kartki, a na każdej z nich zapisz ciąg 12 cyfr w przypadkowej kolejności (tak, aby żadna z cyfr nie powtarzała się więcej niż dwa razy). Kartek powinno być więcej, niż jest osób w grupie.
 2. Poinformuj swojego partnera, że za chwilę przeczytasz mu ciąg cyfr, a jego zadaniem jest zapamiętanie jak największej części tego ciągu i powtórzenie go zaraz po tym gdy Ty skończysz czytać.
 3. Przeczytaj na głos swojemu partnerowi 12 cyfr i od razu poproś o ich powtórzenie. Czytaj w tempie jedna cyfra na jedną sekundę. Zapisuj uważnie to, co mówi, nie proś o powtórzenie.
 4. Porównaj ciąg zapamiętany prze partnera z ciągiem, który czytałeś. Ile kolejnych cyfr udało się zapamiętać (od pierwszej do ostatniej wymienionej poprawnie)?
 5. Zamieńcie się rolami.
 6. Zapiszcie wyniki całej grupy i policzcie ile cyfr średnio udało się Wam zapamiętać.

Zrób to inaczej

 • Zastąp cyfry liczbami (np. 29, 1000, 45, 11, 66, 100).
 • Zastąp cyfry przypadkowymi wyrazami.
 • Zastąp cyfry zdaniem składającym się z 12 wyrazów.
 • Zastąp cyfry narysowanymi figurami geometrycznymi.
 • Zamiast czytać cyfry, liczby, wyrazy pokaż je wyraźnie napisane na kartce przez 8 sekund i poproś o zapisanie tego, co partner zapamiętał.
 • Przeprowadź badanie na osobach w różnym wieku i w różnych warunkach. Sprawdź kiedy ludziom udaje się zapamiętać najwięcej, a kiedy najmniej obiektów.
 • Sprawdź czy powtórne przeczytanie ciągu cyfr zwiększy liczbę prawidłowo zapamiętanych elementów.

Pytania do doświadczenia:

 1. Ile cyfr średnio udało się zapamiętać w waszej grupie? Jaki był rekord – ile najwięcej cyfr udało się komuś zapamiętać?
 2. Co utrudniało zapamiętywanie? Co ułatwiało zapamiętywanie?
 3. Czy inne elementy (liczby, wyrazy, figury geometryczne) byłoby łatwiej czy trudniej zapamiętać?

Opis zjawiska:

Interpretacje wyników:

Ciekawostki:

Data dodania: 19.09.2018 Autor: Administrator BEZPIECZEŃSTWO: Bezpieczne DZIEDZINA: Matematyka, Socjologia POBIERZ PDF DRUKUJ Z PDF