Tomasz Książczyk

Klub: Edisonowie KMO Tychy Miasto: Tychy

INFORMACJE

Profil: Nauczyciel Specjalizacja: Biologia E-mail opiekuna:: biuro@molecularium.pl

Pozostałe kluby:

Edisonowie KMO Tychy,

Więcej o mnie

Edukator, biolog, amator-astronom, promotor nauk przyrodniczych i społecznik. Doktor nauk biologicznych. Organizuje, współorganizuje i koordynuje Festiwale Nauki, Moc Naukowców, kółka
zainteresowań, pokazy astronomiczne dla dzieci i dorosłych (Otwarte Obserwatorium Wilda, Obserwatorium Astronomiczne - Swarzędzkie Gwiezdne Wrota). Członek narodowego panelu oceniającego
projekty konkursowe w ramach konkursu 2017 „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II”. Ambasador Kosmiczny programu ambasadorskiego ESERO-Polska (Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej), działającego przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (kadencja 2018/2019). Członek
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) - O/Poznań oraz Sekcji Obserwacji Słońca (SOS) przy PTMA. Od 2016 roku, we współpracy z Wolnymi Szkołami Demokratycznymi, współrealizuje
warsztaty edukacyjne z astronomii i biologii. Słuchacz Kursu Trenera Nauki (trenera dydaktyki aktywnej). Autor wygranego wniosku do tegorocznej edycji Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019, dotyczącego budowy Obserwatorium Astronomicznego – Swarzędzkich Gwiezdnych Wrót. Właściciel firmy Molecularium, promującej warsztatowe połączenie biologii z astronomią.

Udział w wydarzeniach

Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy Klub Młodego Odkrywcy