Aktualności

Zwrot kosztów podróży na VIII Forum KMO

Jak co roku, uczestnicy Forum KMO mają możliwość ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. Przedstawiamy wszystkie informacje niezbędne do dopełnienia formalności. Koniecznie przeczytajcie przed zakupem biletów!

Możliwość uzyskania zwrotu ma każdy uczestnik VIII Forum KMO, który mieszka poza granicami administracyjnymi Warszawy.

Zwrot kosztów przejazdu do maksymalnej kwoty 100 zł/osobę odbędzie się na podstawie dostarczenia do Centrum Nauki Kopernik do dnia 30 listopada 2019 oryginałów poniższych dokumentów:

Dokumenty prosimy wysłać na adres:

VIII FORUM KMO

Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Informacje praktyczne:

 • W przypadku dostarczenia do CNK dokumentów przewozowych na kwotę wyższą niż wskazana w regulaminie wydarzenia, zwrot wyniesie maksymalną kwotę 100,00 zł
 • Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wpisanie numeru konta oraz wyraźny podpis. Jeśli dokonują Państwo skreśleń na dokumentach, konieczne jest ich zaparafowanie
 • Przejazdy można rozliczyć dopiero po zakończeniu Forum KMO. Nie ma możliwości rozstawienia rozliczeń na recepcji wydarzenia.
 • Konieczny jest zakup oddzielnych biletów na wspólny przejazd kilku opiekunów. 
 • Rozliczeniu podlegają jedynie koszty podróży do Warszawy i z powrotem – bilety komunikacji miejskiej na terenie Warszawy, nie zostaną rozliczone
 • Kosztami nieuzasadnionymi tj. takimi które nie zostaną zakwalifikowane do zwrotu są m.in.:
  • bilety I klasy
  • ewidencja przebiegu pojazdu pokrywająca się z dokumentem przedstawionym przez innego opiekuna (w przypadku wspólnej podróży samochodem o zwrot występuje jedna osoba)
  • bilety na przejazd zakładający nieuzasadnione nadłożenie trasy (np. podróż z Krakowa przez Poznań, przy funkcjonującym połączeniu bezpośrednim)
  • koszty przejazdu osoby towarzyszącej
  • kopie i skany oryginalnych dokumentów przewozowych

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem forumkmo@kopernik.org.pl

Data dodania: 23.09.2019 Autor: KMO