Scenariusze

Gra w role

Autor:

-

Słowa kluczowe:

efekt Pigmaliona, grupa, psychologia społeczna, role społeczne

Cel doświadczenia:

Jakie role przyjmujesz w grupie? Czy zawsze takie same? Dlaczego? Jak traktujesz innych w zespołach, w których się znajdujesz? Postaw się w różnych rolach i sprawdź, jak się w nich czujesz.

Spis materiałów:

 1. minimum 6 uczestników
 2. kartki papieru
 3. długopis lub flamaster
 4. taśma klejąca

Etapy realizacji:

 1. Kartkę papieru potnijcie na małe kawałki. Powinno być ich tyle, ile osób weźmie udział w doświadczeniu – maksymalnie 6. Jeśli jest Was więcej – podzielcie się na podgrupy.
 2. Na każdej kartce papieru powinna znaleźć się inna rola, którą dany uczestnik będzie ogrywał. Te role to: Lider/Szef, Błazen, Outsider, Kozioł Ofiarny, Ekspert i Podwykonawca.
 3. Wszyscy uczestnicy losują po jednej kartce i za pomocą taśmy klejącej przyczepiają ją sobie do czoła.

UWAGA 1: kartkę należy przyczepić tak by rolę tej osoby widzieli wszyscy poza nią samą.

UWAGA 2: doświadczenie jest ciekawsze jeśli opiekun dobrze zna uczestników doświadczenia. Może sam rozdać kartki z rolami tak, by każdy uczestnik „objął” rolę której nie pełni na co dzień.

 1. Usiądźcie w kręgu i zacznijcie rozmawiać na wybrany przez siebie temat (np. zaplanujcie wspólny,
 2. zorganizowany wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, wykonajcie doświadczenie „Lądowisko dla jajka”) odnosząc się do innych zgodnie z przypisaną im rolą (lidera wszyscy słuchają i podążają za jego pomysłami, outsidera początkowo grupa sprawdza, ale ostatecznie odrzuca, raczej nie słucha jego uwag ani pomysłów, błazen nie jest brany na poważnie, często swoimi żartami rozładowuje atmosferę, kozioł ofiarny jest zawsze negowany, za wszystko ganiony i nigdy nie słuchany, ekspert jest wysłuchiwany, jego uwagi są cenne dla grupy, podwykonawcy są zlecane zadania i jest rozliczany z ich wykonania). Poświęćcie na to ok 15-20 minut.
 3. Niech każdy z Was zgadnie, jaką miał rolę wypisaną na czole.
 4. Porozmawiajcie o tym, jak czuliście się w swoich rolach i co myślicie na temat całego doświadczenia.

Zrób to inaczej

 • Zamieńcie się rolami.
 • Stwórzcie nowe, wymyślone przez siebie role.
 • Zaaranżujcie dyskusje, w której każdy pełnił będzie tę samą rolę.

Pytania do doświadczenia:

 1. Jak czuliście się w swoich rolach? Czy są różne czy podobne to tych, które pełnicie na co dzień?
 2. Czego możemy dowiedzieć się o sobie i innych dzięki temu doświadczeniu?
 3. Jak toczyłaby się dyskusja na wybrany temat, gdyby brali w niej udział sami Liderzy lub same Kozły Ofiarne?

Opis zjawiska:

Interpretacje wyników:

Ciekawostki:

Data dodania: 11.09.2018 Autor: Administrator BEZPIECZEŃSTWO: Bezpieczne DZIEDZINA: Psychologia, Socjologia POBIERZ PDF DRUKUJ Z PDF